หน้าหลัก >สารจากประธานบริษัท(ข่าวสารธุรกิจ)

ข่าวสารธุรกิจ

สารจากประธานบริษัท

ธุรกิจใหม่และความก้าวหน้าบนเวทีโลก ประธานกรรมการบริษัท Hidenori Okubo

บริษัท Daimaru Kogyo จำกัดเป็นบริษัทนำเข้าส่งออกของ J. Front Retailing Group ที่มีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี บริษัทได้ยึดหลักปรัชญา “ความซื่อสัตย์ย่อมมาก่อนผลกำไร” ที่ได้สืบทอดมากจากแนวคิดของกลุ่มห้างสรรพสินค้า Daimaru หลักปรัชญาในแง่ของผลกำไรนั้นหมายถึง ความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าและสังคม การได้รับความไว้วางใจ อาจกล่าวได้ว่า “ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง” และ “การอุทิศเพื่อสังคม” ทั้งลูกค้าและชุมชนต่างก็มีสิ่งที่ต้องใช้ยามจำเป็น การสนับสนุนการขายในราคาที่สมเหตุสมผลคือภารกิจของเราในฐานะที่เป็นบริษัทการค้านำเข้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์ที่ทางเราได้ทำการคัดสรร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเคมี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุแพ็คกิ้ง ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนครอบคลุมถึงอุปกรณ์คันเบ็ดนั้น แม้ว่าในการคัดเลือกจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจก็ตาม แต่ความหลายหลากของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คือเป็นจุดได้เปรียบของเรา ความหลายหลากของกิจการยังสามารถเปิดกว้างสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้อีกด้วย

ตลาดธุรกิจของเราคือ “ทั่วโลก” โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่ภาคเอเชียเป็นพิเศษ ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคเอเชียได้มีการเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิตเป็นพื้นที่การอุปโภคบริโภค นับจากนี้การเติบโตด้านเศรษฐกิจเมื่อคำนวณจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นตลาดธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ บริษัทของเราในยุคปี ค.ศ. 1980 ได้ทำการวางรากฐานธุรกิจในเขตอาเซียนและประเทศจีนก่อนที่บริษัทอื่นจะเข้ามาลงทุน พื้นที่เหล่านี้ได้แตกยอดโอกาสทางธุรกิจและยังส่งเสริมกิจการในต่างประเทศซึ่งกลายเป็นฐานสำหรับการพัฒนา Daimaru Kogyo อีกด้วย

การพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงโลก คน, สิ่งของ, เงินตราไร้ขอบเขต แท้จริงแล้วขณะนี้ได้มาถึงยุคสมัยของบริษัทการค้านำเข้าส่งออก ภายใต้ปรัชญา “ความซื่อสัตย์ย่อมมาก่อนผลกำไร” กว่า 80 ปีที่ได้สั่งสมประสบการณ์แนวความคิด “การคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ความคิดที่กล้าจะท้าทาย” ยิ่งไปกว่านั้นเราจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อขยายธุรกิจต่อไป และบนเวทีธุรกิจระดับโลกเป้าหมายการพัฒนาหลักคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เริ่มจากตัวพนักงานในบริษัท ย่านชุมชน ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน นับจากนี้อยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจและคอยสนับสนุนธุรกิจของเราต่อไป

บริษัท Daimaru Kogyo จำกัด
ประธานกรรมการบริษัท
Hidenori Okuboกลุ่มธุรกิจ

jfr

ร่วมงานกับเรา

เว็บไซต์อุปกรณ์ตกปลา

Daikoh

DAIKO

ย้อนกลับไปหน้าแรก